Disclaimer

Stichting Omroep Terneuzen beoogt met deze website algemene informatie over de stichting en haar merknaam Terneuzen FM te verstrekken. Wij streven ernaar dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom per email (zie contactpagina).
Stichting Omroep Terneuzen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site, de Facebook-pagina, Twitter en/of andere media verstrekte gegevens.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, beelden, geluid, software en overige materialen op deze site zijn eigendom van Stichting Omroep Terneuzen. Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te printen of op te slaan op een schijf.
Geen enkel deel van deze site mag verkocht danwel gedistribueerd worden voor commercieel gewin, noch mag het aangepast of ingevoegd worden in ander werk, een andere publicatie of site, zowel in gedrukte als in digitale vorm, inclusief het plaatsen op een andere site. Geen enkele andere licentie of recht wordt toegekend.